Výkres Z-70

z70_vykres

A    Vzdialenosť po prvú lamelu 13 – 19 cm
B    Výška zbalenej žalúzie
C    Výška krytu
D    Celková výška žalúzie
E     Minimálna hĺbka otvoru pre žalúziu 13 cm