Výkres F-80

f80_vykres

A    Vzdialenosť po prvú lamelu  15 – 22 cm
B    Výška zbalenej žalúzie
C    Výška krytu
D    Celková výška žalúzie
E    Minimálna hĺbka otvoru pre žalúziu 13 cm