Výkres E-50K

E50k vykres z TM

A    Vzdialenosť po prvú lamelu 8 – 11 cm
B    Výška zbalenej žalúzie
C    Výška krytu
D    Celková výška žalúzie
E    Minimálna hĺbka otvoru pre žalúziu 10 cm