Výkres C-65

c65_vykres

A    Vzdialenosť po prvú lamelu 13 – 19 cm
B    Výška zbalenej žalúzie
C    Výška krytu
D   Celková výška žalúzie
E    Minimálna hĺbka otvoru pre žalúziu 13 cm