Samonosný systém STL

Samonosné systémy

STL

Samonosný systém STL slúži k rýchlej montáži vonkajších žalúzií do pripraveného priestoru v stavbe. Žalúzie tvoria s nosnými držiakmi a vodiacimi profilmi jeden celkom, ktorý môžete po vybalení hneď pripevniť.

Samonosný systém STL namontujete do ostenia alebo do rámu okna. Radi vám vyrobíme tiež zosilnený systém STL až do šírky 4 metrov.

Samonosný systém STL je určený iba pre žalúzie s vodiacimi kolíkmi.

Pri tomto samonosnom systéme nie je možné spájať niekoľko žalúzií na 1 motor.

rychla_montaz

Rýchla montáž

Samonosný systém vám ušetrí čas i náklady na montáž. Tvorí s žalúziami jeden celok, ktorý montéri na stavbe nemusia skladať, ale rovno ho upevnia.

variabilitaArtboard 11

Variabilita

Systém namontujete do pevného ostenia alebo na rám okna. Vďaka dvojitému vodiacemu profilu, môžete naviac žalúzie spájať.

samonosny_system_stlArtboard 11

Zosilnený STL systém

Na prianie vyrobíme systém i vo variante so zosilneným horným profilom a vystuženými nosnými držiakmi. Vďaka tomu žalúzie zatienia väčšinu plochy.

TECHNICKÉ PARAMETRE
STL štandardný variant
Šírka žalúzie (mm)
Výška žalúzie (mm)
Maximálna plocha žalúzie (m2)
Kľuka
460 – 2300
500 – 3500
8
Motor
600 – 2300
500 – 3500
8
Legenda k nákresu
1    Vnútorný priestor pre žalúzie (mm)
2    Výška paketu (mm)
3    Celková výška žalúzie (mm)
 
130 (doporučené)
180 – 250
500 – 3500
ŠTANDARDNÝ VARIANT
STL zosilnený variant
Šírka žalúzie (mm)
Výška žalúzie (mm)
Maximálna plocha žalúzie (m2)
Motor
600 – 4000
500 – 3500
9
Legenda k nákresu
1    Vnútorný priestor pre žalúzie (mm)
2    Výška paketu (mm)
3    Celková výška žalúzie (mm)
 
135 (doporučené)
180 – 250
500 – 3500
ZOSILNENÝ VARIANT
ŠTANDARDNÝ VARIANT
Legenda k nákresu
1    Vnútorný priestor pre žalúziu (mm)
130 (doporučené)
2    Výška paketu (mm)
180 – 250
3    Celková výška žalúzie (mm)
500 – 3500
STL štandardný variant (motor)
Šírka žalúzie (mm)
600 – 2300
Výška žalúzie (mm)
500 – 3500
Maximálna plocha žalúzie (m2)
8
STL štandardný variant (kľuka)
Šírka žalúzie (mm)
460 – 2300
Výška žalúzie (mm)
500 – 3500
Maximálna plocha žalúzie (m2)
8
ZOSILNENÝ VARIANT
Legenda k nákresu
1    Vnútorný priestor pre žalúziu (mm)
135 (doporučené)
2    Výška paketu (mm)
180 – 250
3    Celková výška žalúzie (mm)
500 – 3500
STL zosilnený variant (motor)
Šírka žalúzie (mm)
600 – 4000
Výška žalúzie (mm)
500 – 3500
Maximálna plocha žalúzie (m2)
9
TYPY LAMIEL

Slide <b>S-90</b><br><br>+ sú domykateľné<br>+ majú tichý chod<br>+ pripomínajú rolety <b>S-90</b><br><br>+ sú domykateľné<br>+ majú tichý chod<br>+ pripomínajú rolety S-90 + sú domykateľné
+ majú tichý chod
+ pripomínajú rolety
Detail Vonkajšie žalúzie
Slide Z-90 + sú domykateľné
+ hit medzi žalúziami
+ veľmi pevné lamely
Detail Z-90 Vonkajšie žalúzie
Slide Z-70 + sú domykateľné
+ elegantný vzhľad
+ flexibilné riešenie
Detail Vonkajšie žalúzie <b>Z-70</b><br><br>+ sú domykateľné<br>+ elegantný vzhľad<br>+ flexibilné riešenie
Slide C-80 + sklopíte ich na obe strany
+ variabilné riešenie
+ architektonicky zaujímavé
Detail Vonkajšie žalúzie <b>C-80</b><br><br>+ sklopíte ich na obe strany<br>+ variabilné riešenie<br>+ architektonicky zaujímavé
Slide C-65 + sklopíte ich na obe strany
+ elegantný vzhľad
+ variabilné riešenie
Detail Vonkajšie žalúzie <b>C-65</b><br><br>+ sklopíte ich na obe strany<br>+ elegantný vzhľad<br>+ variabilné riešenie
Slide F-80 + sklopíte ich na obe strany
+ šetria priestor
+ variabilné riešenie
Detail Vonkajšie žalúzie F-80
Slide E-50 + pestré možnosti ovládania
+ šetria priestor
+ sklopíte ich na obe strany
Detail Vonkajšie žalúzie <b>E-50</b><br><br>+ pestrá možnosť ovládania<br>+ šetria priestor<br>+ sklopíte ich na obe strany