Tabulka nábalov

Min. výška stiahnutej žalúzie v cm (paket)
Celková výška žaluzie (cm) Z-90 a S-90 C-80 Z-70 C-65 F-80 F-80V E-50K E-50M
101 – 125 17* 18* 18* 20* 13* 15* 11,0 14,0
126 – 150 18* 19* 20* 22* 14* 16* 12,5 15,3
151 – 175 20* 21* 21* 24* 14* 17* 13,5 16,5
176 – 200 21* 22* 23* 25 15* 18* 14,3 17,3
201 – 225 22 23 24 27 16* 19* 15,3 18,3
226 – 250 23 25 26 29 17* 20* 16,5 29,5
251 – 275 24 26 28 31 17* 21* 17,5 20,5
276 – 300 25 27 30 32 18* 23 18,5 21,5
301 – 325 27 29 31 34 19* 25 22,5
326 – 350 28 30 32 36 19* 25 24,0
351 – 375 29 32 33 38 20* 28 25,0
376 – 400 30 34 34 40 21* 28 26,5

*Pozor na výšku krycieho plechu, pri maximálnej výške “V” môže
vznikúť medzera medzi krytom žalúzie a prvou lamelou
-Pri žalúzii C-80 ovládanej motorom pripočítajte k výške paketu +2cm
-Uvedené miery sú orientačné