Samonosný systém – STL (montáž do ostenia)

Samonosný systém – STL  (montáž do ostenia)

 STL

 

rýchla montáž žalúzií do pripraveného priestoru pod fasádou
 
určený iba pre žalúzie s vodiacimi kolíkmi

 

Parametre žalúzií so samonosným systémom:

 

Šírka:

max. 230 cm      (šírka žalúzie = šírka ostenia)

Výška:

max. 350 cm (výškou žalúzie sa rozumie vzdialenosť od miesta upevnenia stropného držiaku po koniec lamely v zatvorenom stave)

Ovládanie:

kľukou alebo motorom

Maximálna celková

plocha žalúzie:

8 m2

Vhodné pre žalúzie:

S-90, Z-90, Z-70, C-80, C-65

Prevedenie žalúzií so samonosným systémom:

Každá žalúzia so samonosným systémom má VŽDY dva samonosné vodiace profily!!!

U tohto typu žalúzií NEMOŽNO SPÁJAŤ niekoľko žalúzií na 1 motor a NEMOŽNO POUŽIŤ iný vodiaci profil !!

Náčrt systému STL

 

 

Technické parametre a použitý materiál:

 

lamely – hliníkové, vyvalcované do tvaru C, Z alebo S vrátane vodiacich kolíkov

 

horný profil – 56 x 58 mm, hliníkový alebo pozinkovaný profil,

     dĺžka horného profilu = šírka žalúzie

 

vodiaci profil – hliníkový profil vrátane plastovej vložky o šírke 27 mm, hliníkový profil  IBA vo farbe dľa RAL, plastová vložka v striebornej farbe dĺžka vodiaceho profilu = výška žalúzie – 75 mm vložka vodiacej lišty = dĺžka vodiaceho profilu

 

držiaky žalúzie – ku každej žalúzii sú dodané 2 ks nosného držiaku horného profilu vrátane držiaku č. 1      (1 x ľavý a 1 x pravý nosný držiak)

u tohto typu žalúzie neodporúčame použitie držiakov č. R1

 

držiaky vodiaceho profilu – vodiaci profil je určený primárne pre montáž do ostenia – tj. bez držiakov vodiaceho profilu, ale je možné samonosný systém doplniť držiakmi typu KV alebo teleskopickými držiakmi a namontovať na fasádu

 

POZOR:   V prípade montáže vodiacich profilov s teleskopickými držiakmi je nutné, aby boli vodiace profily postavené na pevný podklad, ktorý ponesie váhu žalúzie!